Mutualité socialiste de Belgique
Belgische Socialistische Mutualiteiten
Belgische Sozialistische Krankenkasse
Belgian socialist sickness Funds
Mutualidad Socialista de Bélgica